รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดระยอง
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
21110 กระแสบน แกลง ระยอง
21190 กร่ำ แกลง ระยอง
22160 กองดิน แกลง ระยอง
21170 คลองปูน แกลง ระยอง
21110 ชากโดน แกลง ระยอง
21190 ชากพง แกลง ระยอง
21110 ทางเกวียน แกลง ระยอง
21110 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง
21110 เนินฆ้อ แกลง ระยอง
21110 บ้านนา แกลง ระยอง
21170 ปากน้ำประแสร์ แกลง ระยอง
21170 พังราด แกลง ระยอง
21110 วังหว้า แกลง ระยอง
21110 สองสลึง แกลง ระยอง
21110 ห้วยยาง แกลง ระยอง
21110 เขาน้อย เขาชะเมา ระยอง
21110 ชำฆ้อ เขาชะเมา ระยอง
21110 น้ำเป็น เขาชะเมา ระยอง
21110 ห้วยทับมอญ เขาชะเมา ระยอง
21180 นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง
21180 พนานิคม นิคมพัฒนา ระยอง
21180 มะขามคู่ นิคมพัฒนา ระยอง
21180 มาบข่า นิคมพัฒนา ระยอง
21120 ชากบก บ้านค่าย ระยอง
21120 ตาขัน บ้านค่าย ระยอง
21120 บางบุตร บ้านค่าย ระยอง
21120 บ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง
21120 หนองตะพาน บ้านค่าย ระยอง
21120 หนองบัว บ้านค่าย ระยอง
21120 หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง
21130 บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง
21130 พลา บ้านฉาง ระยอง
21130 สำนักท้อน บ้านฉาง ระยอง
21140 ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง
21140 ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง
21140 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง
21140 แม่น้ำคู้ ปลวกแดง ระยอง
21140 ละหาร ปลวกแดง ระยอง
21140 หนองไร่ ปลวกแดง ระยอง
21100 กะเฉด เมืองระยอง ระยอง
21160 แกลง เมืองระยอง ระยอง
21000 เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง
21000 ตะพง เมืองระยอง ระยอง
21000 ทับมา เมืองระยอง ระยอง
21000 ท่าประดู่ เมืองระยอง ระยอง
21000 นาตาขวัญ เมืองระยอง ระยอง
21000 น้ำคอก เมืองระยอง ระยอง
21000 เนินพระ เมืองระยอง ระยอง หมู่ 1-3
21150 เนินพระ เมืองระยอง ระยอง หมู่ 4-7
21000 บ้านแลง เมืองระยอง ระยอง
21000 ปากน้ำ เมืองระยอง ระยอง
21160 เพ เมืองระยอง ระยอง
21150 มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง
21100 สำนักทอง เมืองระยอง ระยอง
21150 ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง
21210 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง
21210 ป่ายุบใน วังจันทร์ ระยอง
21210 พลงตาเอี่ยม วังจันทร์ ระยอง
21210 วังจันทร์ วังจันทร์ ระยอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดระยอง แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 58 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 13 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
2. ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กร่ำ รหัสไปรษณีย์ 21190
3. ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
4. ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์ รหัสไปรษณีย์ 21170
5. ตำบลชากโดน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
6. ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กร่ำ รหัสไปรษณีย์ 21190
7. ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
8. ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
9. ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
10. ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
11. ตำบลปากน้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์ รหัสไปรษณีย์ 21170
12. ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์ รหัสไปรษณีย์ 21170
13. ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
14. ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
15. ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
16. ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
17. ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
18. ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
19. ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
20. ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นิคมพัฒนา รหัสไปรษณีย์ 21180
21. ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นิคมพัฒนา รหัสไปรษณีย์ 21180
22. ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นิคมพัฒนา รหัสไปรษณีย์ 21180
23. ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นิคมพัฒนา รหัสไปรษณีย์ 21180
24. ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านค่าย รหัสไปรษณีย์ 21120
25. ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านค่าย รหัสไปรษณีย์ 21120
26. ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านค่าย รหัสไปรษณีย์ 21120
27. ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านค่าย รหัสไปรษณีย์ 21120
28. ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านค่าย รหัสไปรษณีย์ 21120
29. ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านค่าย รหัสไปรษณีย์ 21120
30. ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านค่าย รหัสไปรษณีย์ 21120
31. ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านฉาง รหัสไปรษณีย์ 21130
32. ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านฉาง รหัสไปรษณีย์ 21130
33. ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านฉาง รหัสไปรษณีย์ 21130
34. ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปลวกแดง รหัสไปรษณีย์ 21140
35. ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปลวกแดง รหัสไปรษณีย์ 21140
36. ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปลวกแดง รหัสไปรษณีย์ 21140
37. ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปลวกแดง รหัสไปรษณีย์ 21140
38. ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปลวกแดง รหัสไปรษณีย์ 21140
39. ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปลวกแดง รหัสไปรษณีย์ 21140
40. ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กะเฉด รหัสไปรษณีย์ 21100
41. ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพ รหัสไปรษณีย์ 21160
42. ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
43. ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
44. ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
45. ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
46. ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
47. ตำบลน้ำคอก อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
48. หมู่ 1-3 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
49. หมู่ 4-7 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มาบตาพุด รหัสไปรษณีย์ 21150
50. ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
51. ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
52. ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพ รหัสไปรษณีย์ 21160
53. ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มาบตาพุด รหัสไปรษณีย์ 21150
54. ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กะเฉด รหัสไปรษณีย์ 21100
55. ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มาบตาพุด รหัสไปรษณีย์ 21150
56. ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังจันทร์ รหัสไปรษณีย์ 21210
57. ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังจันทร์ รหัสไปรษณีย์ 21210
58. ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังจันทร์ รหัสไปรษณีย์ 21210
59. ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังจันทร์ รหัสไปรษณีย์ 21210