รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
39350 กุดดินจี่ นากลาง หนองบัวลำภู
39170 กุดแห่ นากลาง หนองบัวลำภู
39350 เก่ากลอย นากลาง หนองบัวลำภู
39350 ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู
39170 ด่านช้าง นากลาง หนองบัวลำภู
39170 นากลาง นากลาง หนองบัวลำภู
39170 โนนเมือง นากลาง หนองบัวลำภู
39170 ฝั่งแดง นากลาง หนองบัวลำภู
39170 อุทัยสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู
39170 เทพคีรี นาวัง หนองบัวลำภู
39170 นาแก นาวัง หนองบัวลำภู
39170 นาเหล่า นาวัง หนองบัวลำภู
39170 วังทอง นาวัง หนองบัวลำภู
39170 วังปลาป้อม นาวัง หนองบัวลำภู
39140 กุดดู่ โนนสัง หนองบัวลำภู
39140 โคกม่วง โนนสัง หนองบัวลำภู
39140 โคกใหญ่ โนนสัง หนองบัวลำภู
39140 นิคมพัฒนา โนนสัง หนองบัวลำภู
39140 โนนเมือง โนนสัง หนองบัวลำภู
39140 โนนสัง โนนสัง หนองบัวลำภู
39140 บ้านค้อ โนนสัง หนองบัวลำภู
39140 บ้านถิ่น โนนสัง หนองบัวลำภู
39140 ปางกู่ โนนสัง หนองบัวลำภู
39140 หนองเรือ โนนสัง หนองบัวลำภู
39000 กุดจิก เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
39000 นาคำไฮ เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
39000 นามะเฟือง เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
39000 โนนขมิ้น เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
39000 โนนทัน เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
39000 บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
39000 บ้านพร้าว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
39000 ป่าไม้งาม เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
39000 โพธิ์ชัย เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
39000 ลำภู เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
39000 หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
39000 หนองภัยศูนย์ เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
39000 หนองสวรรค์ เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
39000 หนองหว้า เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
39000 หัวนา เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
39180 กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
39180 ทรายทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
39180 นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
39180 โนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
39180 โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
39180 เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
39180 ยางหล่อ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
39180 ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
39180 หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
39180 หนองแก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
39180 หนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
39180 หันนางาม ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
39270 กุดผึ้ง สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
39270 ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
39270 นาด่าน สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
39270 นาดี สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
39270 นาสี สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
39270 บ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
39270 บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
39270 สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดหนองบัวลำภู แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ 58 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 6 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดดินจี่ รหัสไปรษณีย์ 39350
2. ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นากลาง รหัสไปรษณีย์ 39170
3. ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดดินจี่ รหัสไปรษณีย์ 39350
4. ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดดินจี่ รหัสไปรษณีย์ 39350
5. ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นากลาง รหัสไปรษณีย์ 39170
6. ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นากลาง รหัสไปรษณีย์ 39170
7. ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นากลาง รหัสไปรษณีย์ 39170
8. ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นากลาง รหัสไปรษณีย์ 39170
9. ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นากลาง รหัสไปรษณีย์ 39170
10. ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นากลาง รหัสไปรษณีย์ 39170
11. ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นากลาง รหัสไปรษณีย์ 39170
12. ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นากลาง รหัสไปรษณีย์ 39170
13. ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นากลาง รหัสไปรษณีย์ 39170
14. ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นากลาง รหัสไปรษณีย์ 39170
15. ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสัง รหัสไปรษณีย์ 39140
16. ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสัง รหัสไปรษณีย์ 39140
17. ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสัง รหัสไปรษณีย์ 39140
18. ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสัง รหัสไปรษณีย์ 39140
19. ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสัง รหัสไปรษณีย์ 39140
20. ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสัง รหัสไปรษณีย์ 39140
21. ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสัง รหัสไปรษณีย์ 39140
22. ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสัง รหัสไปรษณีย์ 39140
23. ตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสัง รหัสไปรษณีย์ 39140
24. ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสัง รหัสไปรษณีย์ 39140
25. ตำบลกุดจิก อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39000
26. ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39000
27. ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39000
28. ตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39000
29. ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39000
30. ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39000
31. ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39000
32. ตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39000
33. ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39000
34. ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39000
35. ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39000
36. ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39000
37. ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39000
38. ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39000
39. ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39000
40. ตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีบุญเรือง รหัสไปรษณีย์ 39180
41. ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีบุญเรือง รหัสไปรษณีย์ 39180
42. ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีบุญเรือง รหัสไปรษณีย์ 39180
43. ตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีบุญเรือง รหัสไปรษณีย์ 39180
44. ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีบุญเรือง รหัสไปรษณีย์ 39180
45. ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีบุญเรือง รหัสไปรษณีย์ 39180
46. ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีบุญเรือง รหัสไปรษณีย์ 39180
47. ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีบุญเรือง รหัสไปรษณีย์ 39180
48. ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีบุญเรือง รหัสไปรษณีย์ 39180
49. ตำบลหนองแก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีบุญเรือง รหัสไปรษณีย์ 39180
50. ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีบุญเรือง รหัสไปรษณีย์ 39180
51. ตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีบุญเรือง รหัสไปรษณีย์ 39180
52. ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณคูหา รหัสไปรษณีย์ 39270
53. ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณคูหา รหัสไปรษณีย์ 39270
54. ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณคูหา รหัสไปรษณีย์ 39270
55. ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณคูหา รหัสไปรษณีย์ 39270
56. ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณคูหา รหัสไปรษณีย์ 39270
57. ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณคูหา รหัสไปรษณีย์ 39270
58. ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณคูหา รหัสไปรษณีย์ 39270
59. ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณคูหา รหัสไปรษณีย์ 39270