รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
13130 จำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
13130 ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
13130 ท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
18270 ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา หมู่ 1-5,หมู่ 7-10
13130 ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา หมู่ 6
13130 บ้านร่อม ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
13130 ปากท่า ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
13130 โพธิ์เอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
13130 วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
13130 ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
13130 หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
13260 คลองสะแก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
13260 ท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
13260 นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
13260 บ่อโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
13260 บางพระครู นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
13260 บางระกำ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
13260 บ้านชุ้ง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
13260 ปากจั่น นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
13260 พระนอน นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
13260 แม่ลา นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
13260 สามไถ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
13260 หนองปลิง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
13270 แก้วฟ้า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
13270 เต่าเล่า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
13270 เทพมงคล บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
13270 บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
13270 ปลายกลัด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
13270 วังพัฒนา บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
13190 กกแก้วบูรพา บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 กระแชง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 แคตก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 แคออก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 โคกช้าง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 ช้างน้อย บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 ช่างเหล็ก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13290 ช้างใหญ่ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13290 เชียงรากน้อย บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 บางพลี บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 บางยี่โท บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 บ้านกลึง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 บ้านเกาะ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 บ้านแป้ง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 บ้านม้า บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 ไผ่พระ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13290 โพแตง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 ไม้ตรา บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13290 ราชคราม บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 สนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 หน้าไม้ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 ห่อหมก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13250 กบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา
13250 ทางช้าง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
13250 ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
13250 น้ำเต้า บางบาล พระนครศรีอยุธยา
13250 บางชะนี บางบาล พระนครศรีอยุธยา
13250 บางบาล บางบาล พระนครศรีอยุธยา
13250 บางหลวง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
13250 บางหลวงโดด บางบาล พระนครศรีอยุธยา
13250 บางหัก บางบาล พระนครศรีอยุธยา
13250 บ้านกุ่ม บางบาล พระนครศรีอยุธยา
13250 บ้านคลัง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
13250 พระขาว บางบาล พระนครศรีอยุธยา
13250 มหาพราหมณ์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา
13250 วัดตะกู บางบาล พระนครศรีอยุธยา
13250 วัดยม บางบาล พระนครศรีอยุธยา
13250 สะพานไทย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
13220 ขยาย บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
13220 ขวัญเมือง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
13220 ตานิม บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
13220 ตาลเอน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
13220 ทับน้ำ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
13220 ทางกลาง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
13220 บางเดื่อ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
13220 บางนางร้า บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
13220 บางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
13220 บางเพลิง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
13220 บ้านขล้อ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
13220 บ้านม้า บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
13220 บ้านลี่ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
13220 พุทเลา บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
13220 โพธิ์สามต้น บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
13220 เสาธง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
13220 หันสัง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
13160 เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13160 ขนอนหลวง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13160 คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13160 คุ้งลาน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13180 เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13160 ตลาดเกรียบ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13160 ตลิ่งชัน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13160 บางกระสั้น บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13160 บางประแดง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13160 บ้านกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13160 บ้านแป้ง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13160 บ้านพลับ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13160 บ้านโพ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13160 บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13170 บ้านสร้าง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13160 บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13160 วัดยม บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13160 สามเรือน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13240 คลองน้อย บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา
13240 บ้านแพรก บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา
13240 บ้านใหม่ บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา
13240 สองห้อง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา
13240 สำพะเนียง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา
13120 กุฎี ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 โคกช้าง ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13280 จักราช ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13280 ดอนลาน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 ตาลาน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 ท่าดินแดง ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13280 นาคู ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 บ้านแค ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 บ้านใหญ่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 ผักไห่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 ลาดชิด ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 ลาดน้ำเค็ม ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13280 ลำตะเคียน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13280 หนองน้ำใหญ่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 หน้าโคก ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 อมฤต ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13000 กะมัง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 เกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 คลองสระบัว พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 บ้านเกาะ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 บ้านรุน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 ปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 ภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 ลุมพลี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 วัดตูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 สวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 สำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13000 หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13140 กระจิว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 โคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 ดอนหญ้านาง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 ไผ่ล้อม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 พระแก้ว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา ทั้งตำบล(ยกเว้น หมู่ 5 ใช้รหัส 18250)
18250 ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา หมู่ 5
13140 หนองน้ำใส ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13150 กะทุ่ม มหาราช พระนครศรีอยุธยา
13150 เจ้าปลุก มหาราช พระนครศรีอยุธยา
13150 ท่าตอ มหาราช พระนครศรีอยุธยา
13150 น้ำเต้า มหาราช พระนครศรีอยุธยา
13150 บางนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา
13150 บ้านขวาง มหาราช พระนครศรีอยุธยา
13150 บ้านนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา
13150 บ้านใหม่ มหาราช พระนครศรีอยุธยา
13150 พิตเพียน มหาราช พระนครศรีอยุธยา
13150 มหาราช มหาราช พระนครศรีอยุธยา
13150 โรงช้าง มหาราช พระนครศรีอยุธยา
13150 หัวไผ่ มหาราช พระนครศรีอยุธยา
13230 คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
13230 คู้สลอด ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
13230 พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
13230 ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
13230 สามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
13230 สิงหนาท ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
13230 หลักชัย ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
13170 ข้าวงาม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
13170 ชะแมบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
13170 บ่อตาโล่ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
13170 พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ทั้งตำบล(ยกเว้น หมู่ 5 ใช้รหัส 13180)
13180 พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา หมู่ 5
13170 ลำตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
13170 ลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
13170 วังจุฬา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
13170 วังน้อย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
13170 สนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
13170 หันตะเภา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
13110 เจ้าเจ็ด เสนา พระนครศรีอยุธยา
13110 เจ้าเสด็จ เสนา พระนครศรีอยุธยา
13110 ชายนา เสนา พระนครศรีอยุธยา
13110 ดอนทอง เสนา พระนครศรีอยุธยา
13110 บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา
13110 บ้านกระทุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา
13110 บ้านแถว เสนา พระนครศรีอยุธยา
13110 บ้านแพน เสนา พระนครศรีอยุธยา
13110 บ้านโพธิ์ เสนา พระนครศรีอยุธยา
13110 บ้านหลวง เสนา พระนครศรีอยุธยา
13110 มารวิชัย เสนา พระนครศรีอยุธยา
13110 รางจรเข้ เสนา พระนครศรีอยุธยา
13110 ลาดงา เสนา พระนครศรีอยุธยา
13110 สามกอ เสนา พระนครศรีอยุธยา
13110 สามตุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา
13110 เสนา เสนา พระนครศรีอยุธยา
13110 หัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา
13210 ข้าวเม่า อุทัย พระนครศรีอยุธยา ทั้งตำบล(ยกเว้น หมู่ 2 ใช้รหัส 13000)
13000 ข้าวเม่า อุทัย พระนครศรีอยุธยา หมู่ 2
13210 คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา
13210 บ้านช้าง อุทัย พระนครศรีอยุธยา
13210 บ้านหีบ อุทัย พระนครศรีอยุธยา
13210 โพสาวหาญ อุทัย พระนครศรีอยุธยา
13210 สามบัณฑิต อุทัย พระนครศรีอยุธยา
13210 เสนา อุทัย พระนครศรีอยุธยา
13210 หนองน้ำส้ม อุทัย พระนครศรีอยุธยา
13210 หนองไม้ซุง อุทัย พระนครศรีอยุธยา
13210 อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งการปกครองออกเป็น 16 อำเภอ 198 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 21 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือ รหัสไปรษณีย์ 13130
2. ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือ รหัสไปรษณีย์ 13130
3. ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือ รหัสไปรษณีย์ 13130
4. หมู่ 1-5,หมู่ 7-10 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าลาน รหัสไปรษณีย์ 18270
5. หมู่ 6 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือ รหัสไปรษณีย์ 13130
6. ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือ รหัสไปรษณีย์ 13130
7. ตำบลปากท่า อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือ รหัสไปรษณีย์ 13130
8. ตำบลโพธิ์เอน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือ รหัสไปรษณีย์ 13130
9. ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือ รหัสไปรษณีย์ 13130
10. ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือ รหัสไปรษณีย์ 13130
11. ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือ รหัสไปรษณีย์ 13130
12. ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครหลวง รหัสไปรษณีย์ 13260
13. ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครหลวง รหัสไปรษณีย์ 13260
14. ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครหลวง รหัสไปรษณีย์ 13260
15. ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครหลวง รหัสไปรษณีย์ 13260
16. ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครหลวง รหัสไปรษณีย์ 13260
17. ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครหลวง รหัสไปรษณีย์ 13260
18. ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครหลวง รหัสไปรษณีย์ 13260
19. ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครหลวง รหัสไปรษณีย์ 13260
20. ตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครหลวง รหัสไปรษณีย์ 13260
21. ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครหลวง รหัสไปรษณีย์ 13260
22. ตำบลสามไถ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครหลวง รหัสไปรษณีย์ 13260
23. ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครหลวง รหัสไปรษณีย์ 13260
24. ตำบลแก้วฟ้า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางซ้าย รหัสไปรษณีย์ 13270
25. ตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางซ้าย รหัสไปรษณีย์ 13270
26. ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางซ้าย รหัสไปรษณีย์ 13270
27. ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางซ้าย รหัสไปรษณีย์ 13270
28. ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางซ้าย รหัสไปรษณีย์ 13270
29. ตำบลวังพัฒนา อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางซ้าย รหัสไปรษณีย์ 13270
30. ตำบลกกแก้วบูรพา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
31. ตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
32. ตำบลแคตก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
33. ตำบลแคออก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
34. ตำบลโคกช้าง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
35. ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
36. ตำบลช่างเหล็ก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
37. ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร รหัสไปรษณีย์ 13290
38. ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร รหัสไปรษณีย์ 13290
39. ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
40. ตำบลบางพลี อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
41. ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
42. ตำบลบ้านกลึง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
43. ตำบลบ้านเกาะ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
44. ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
45. ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
46. ตำบลไผ่พระ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
47. ตำบลโพแตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร รหัสไปรษณีย์ 13290
48. ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
49. ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร รหัสไปรษณีย์ 13290
50. ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
51. ตำบลหน้าไม้ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
52. ตำบลห่อหมก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
53. ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางบาล รหัสไปรษณีย์ 13250
54. ตำบลทางช้าง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางบาล รหัสไปรษณีย์ 13250
55. ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางบาล รหัสไปรษณีย์ 13250
56. ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางบาล รหัสไปรษณีย์ 13250
57. ตำบลบางชะนี อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางบาล รหัสไปรษณีย์ 13250
58. ตำบลบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางบาล รหัสไปรษณีย์ 13250
59. ตำบลบางหลวง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางบาล รหัสไปรษณีย์ 13250
60. ตำบลบางหลวงโดด อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางบาล รหัสไปรษณีย์ 13250
61. ตำบลบางหัก อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางบาล รหัสไปรษณีย์ 13250
62. ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางบาล รหัสไปรษณีย์ 13250
63. ตำบลบ้านคลัง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางบาล รหัสไปรษณีย์ 13250
64. ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางบาล รหัสไปรษณีย์ 13250
65. ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางบาล รหัสไปรษณีย์ 13250
66. ตำบลวัดตะกู อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางบาล รหัสไปรษณีย์ 13250
67. ตำบลวัดยม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางบาล รหัสไปรษณีย์ 13250
68. ตำบลสะพานไทย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางบาล รหัสไปรษณีย์ 13250
69. ตำบลขยาย อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะหัน รหัสไปรษณีย์ 13220
70. ตำบลขวัญเมือง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะหัน รหัสไปรษณีย์ 13220
71. ตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะหัน รหัสไปรษณีย์ 13220
72. ตำบลตาลเอน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะหัน รหัสไปรษณีย์ 13220
73. ตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะหัน รหัสไปรษณีย์ 13220
74. ตำบลทางกลาง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะหัน รหัสไปรษณีย์ 13220
75. ตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะหัน รหัสไปรษณีย์ 13220
76. ตำบลบางนางร้า อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะหัน รหัสไปรษณีย์ 13220
77. ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะหัน รหัสไปรษณีย์ 13220
78. ตำบลบางเพลิง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะหัน รหัสไปรษณีย์ 13220
79. ตำบลบ้านขล้อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะหัน รหัสไปรษณีย์ 13220
80. ตำบลบ้านม้า อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะหัน รหัสไปรษณีย์ 13220
81. ตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะหัน รหัสไปรษณีย์ 13220
82. ตำบลพุทเลา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะหัน รหัสไปรษณีย์ 13220
83. ตำบลโพธิ์สามต้น อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะหัน รหัสไปรษณีย์ 13220
84. ตำบลเสาธง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะหัน รหัสไปรษณีย์ 13220
85. ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะหัน รหัสไปรษณีย์ 13220
86. ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะอิน รหัสไปรษณีย์ 13160
87. ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะอิน รหัสไปรษณีย์ 13160
88. ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะอิน รหัสไปรษณีย์ 13160
89. ตำบลคุ้งลาน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะอิน รหัสไปรษณีย์ 13160
90. ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประตูน้ำพระอินทร์ รหัสไปรษณีย์ 13180
91. ตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะอิน รหัสไปรษณีย์ 13160
92. ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะอิน รหัสไปรษณีย์ 13160
93. ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะอิน รหัสไปรษณีย์ 13160
94. ตำบลบางประแดง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะอิน รหัสไปรษณีย์ 13160
95. ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะอิน รหัสไปรษณีย์ 13160
96. ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะอิน รหัสไปรษณีย์ 13160
97. ตำบลบ้านพลับ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะอิน รหัสไปรษณีย์ 13160
98. ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะอิน รหัสไปรษณีย์ 13160
99. ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะอิน รหัสไปรษณีย์ 13160
100. ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังน้อย รหัสไปรษณีย์ 13170
101. ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะอิน รหัสไปรษณีย์ 13160
102. ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะอิน รหัสไปรษณีย์ 13160
103. ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะอิน รหัสไปรษณีย์ 13160
104. ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพรก รหัสไปรษณีย์ 13240
105. ตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพรก รหัสไปรษณีย์ 13240
106. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพรก รหัสไปรษณีย์ 13240
107. ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพรก รหัสไปรษณีย์ 13240
108. ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพรก รหัสไปรษณีย์ 13240
109. ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
110. ตำบลโคกช้าง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
111. ตำบลจักราช อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดชะโด รหัสไปรษณีย์ 13280
112. ตำบลดอนลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดชะโด รหัสไปรษณีย์ 13280
113. ตำบลตาลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
114. ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
115. ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดชะโด รหัสไปรษณีย์ 13280
116. ตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
117. ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
118. ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
119. ตำบลลาดชิด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
120. ตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
121. ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดชะโด รหัสไปรษณีย์ 13280
122. ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดชะโด รหัสไปรษณีย์ 13280
123. ตำบลหน้าโคก อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
124. ตำบลอมฤต อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
125. ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
126. ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
127. ตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
128. ตำบลคลองสระบัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
129. ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
130. ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
131. ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
132. ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
133. ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
134. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
135. ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
136. ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
137. ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
138. ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
139. ตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
140. ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
141. ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
142. ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
143. ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
144. ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
145. ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
146. ตำบลกระจิว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
147. ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
148. ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
149. ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
150. ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
151. ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
152. ทั้งตำบล(ยกเว้น หมู่ 5 ใช้รหัส 18250) ตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
153. หมู่ 5 ตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คชสิทธิ์ รหัสไปรษณีย์ 18250
154. ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
155. ตำบลกะทุ่ม อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาราช รหัสไปรษณีย์ 13150
156. ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาราช รหัสไปรษณีย์ 13150
157. ตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาราช รหัสไปรษณีย์ 13150
158. ตำบลน้ำเต้า อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาราช รหัสไปรษณีย์ 13150
159. ตำบลบางนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาราช รหัสไปรษณีย์ 13150
160. ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาราช รหัสไปรษณีย์ 13150
161. ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาราช รหัสไปรษณีย์ 13150
162. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาราช รหัสไปรษณีย์ 13150
163. ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาราช รหัสไปรษณีย์ 13150
164. ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาราช รหัสไปรษณีย์ 13150
165. ตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาราช รหัสไปรษณีย์ 13150
166. ตำบลหัวไผ่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาราช รหัสไปรษณีย์ 13150
167. ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดบัวหลวง รหัสไปรษณีย์ 13230
168. ตำบลคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดบัวหลวง รหัสไปรษณีย์ 13230
169. ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดบัวหลวง รหัสไปรษณีย์ 13230
170. ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดบัวหลวง รหัสไปรษณีย์ 13230
171. ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดบัวหลวง รหัสไปรษณีย์ 13230
172. ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดบัวหลวง รหัสไปรษณีย์ 13230
173. ตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดบัวหลวง รหัสไปรษณีย์ 13230
174. ตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังน้อย รหัสไปรษณีย์ 13170
175. ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังน้อย รหัสไปรษณีย์ 13170
176. ตำบลบ่อตาโล่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังน้อย รหัสไปรษณีย์ 13170
177. ทั้งตำบล(ยกเว้น หมู่ 5 ใช้รหัส 13180) ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังน้อย รหัสไปรษณีย์ 13170
178. หมู่ 5 ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประตูน้ำพระอินทร์ รหัสไปรษณีย์ 13180
179. ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังน้อย รหัสไปรษณีย์ 13170
180. ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังน้อย รหัสไปรษณีย์ 13170
181. ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังน้อย รหัสไปรษณีย์ 13170
182. ตำบลวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังน้อย รหัสไปรษณีย์ 13170
183. ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังน้อย รหัสไปรษณีย์ 13170
184. ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังน้อย รหัสไปรษณีย์ 13170
185. ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110
186. ตำบลเจ้าเสด็จ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110
187. ตำบลชายนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110
188. ตำบลดอนทอง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110
189. ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110
190. ตำบลบ้านกระทุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110
191. ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110
192. ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110
193. ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110
194. ตำบลบ้านหลวง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110
195. ตำบลมารวิชัย อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110
196. ตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110
197. ตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110
198. ตำบลสามกอ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110
199. ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110
200. ตำบลเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110
201. ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110
202. ทั้งตำบล(ยกเว้น หมู่ 2 ใช้รหัส 13000) ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
203. หมู่ 2 ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
204. ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
205. ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
206. ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
207. ตำบลโพสาวหาญ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
208. ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
209. ตำบลเสนา อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
210. ตำบลหนองน้ำส้ม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
211. ตำบลหนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
212. ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210