รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
85110 จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง
85110 น้ำจืดน้อย กระบุรี ระนอง
85110 น้ำจืด กระบุรี ระนอง
85110 บางใหญ่ กระบุรี ระนอง
85110 ปากจั่น กระบุรี ระนอง
85110 มะมุ กระบุรี ระนอง
85110 ลำเลียง กระบุรี ระนอง
85120 กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง
85120 เชี่ยวเหลียง กะเปอร์ ระนอง
85120 บางหิน กะเปอร์ ระนอง
85120 บ้านนา กะเปอร์ ระนอง
85120 ม่วงกลวง กะเปอร์ ระนอง
85000 เกาะพยาม เมืองระนอง ระนอง
85000 เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง
85130 ทรายแดง เมืองระนอง ระนอง
85000 บางนอน เมืองระนอง ระนอง
85000 บางริ้น เมืองระนอง ระนอง
85000 ปากน้ำ เมืองระนอง ระนอง
85000 ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง
85000 หงาว เมืองระนอง ระนอง
85000 หาดส้มแป้น เมืองระนอง ระนอง
85130 ในวงใต้ ละอุ่น ระนอง
85130 ในวงเหนือ ละอุ่น ระนอง
85130 บางแก้ว ละอุ่น ระนอง
85130 บางพระใต้ ละอุ่น ระนอง
85130 บางพระเหนือ ละอุ่น ระนอง
85130 ละอุ่นใต้ ละอุ่น ระนอง
85130 ละอุ่นเหนือ ละอุ่น ระนอง
85120 กำพวน สุขสำราญ ระนอง
85120 นาคา สุขสำราญ ระนอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดระนอง แบ่งการปกครองออกเป็น 5 อำเภอ 30 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 4 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระบุรี รหัสไปรษณีย์ 85110
2. ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระบุรี รหัสไปรษณีย์ 85110
3. ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระบุรี รหัสไปรษณีย์ 85110
4. ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระบุรี รหัสไปรษณีย์ 85110
5. ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระบุรี รหัสไปรษณีย์ 85110
6. ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระบุรี รหัสไปรษณีย์ 85110
7. ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระบุรี รหัสไปรษณีย์ 85110
8. ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กะเปอร์ รหัสไปรษณีย์ 85120
9. ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กะเปอร์ รหัสไปรษณีย์ 85120
10. ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กะเปอร์ รหัสไปรษณีย์ 85120
11. ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กะเปอร์ รหัสไปรษณีย์ 85120
12. ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กะเปอร์ รหัสไปรษณีย์ 85120
13. ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระนอง รหัสไปรษณีย์ 85000
14. ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระนอง รหัสไปรษณีย์ 85000
15. ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ละอุ่น รหัสไปรษณีย์ 85130
16. ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระนอง รหัสไปรษณีย์ 85000
17. ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระนอง รหัสไปรษณีย์ 85000
18. ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระนอง รหัสไปรษณีย์ 85000
19. ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระนอง รหัสไปรษณีย์ 85000
20. ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระนอง รหัสไปรษณีย์ 85000
21. ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระนอง รหัสไปรษณีย์ 85000
22. ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ละอุ่น รหัสไปรษณีย์ 85130
23. ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ละอุ่น รหัสไปรษณีย์ 85130
24. ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ละอุ่น รหัสไปรษณีย์ 85130
25. ตำบลบางพระใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ละอุ่น รหัสไปรษณีย์ 85130
26. ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ละอุ่น รหัสไปรษณีย์ 85130
27. ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ละอุ่น รหัสไปรษณีย์ 85130
28. ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ละอุ่น รหัสไปรษณีย์ 85130
29. ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กะเปอร์ รหัสไปรษณีย์ 85120
30. ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กะเปอร์ รหัสไปรษณีย์ 85120