รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
20240 เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี
20240 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี
20120 ท่าเทววงษ์ เกาะสีชัง ชลบุรี
20270 เกษตรสุวรรณ บ่อทอง ชลบุรี
20270 ธาตุทอง บ่อทอง ชลบุรี
20270 บ่อกวางทอง บ่อทอง ชลบุรี
20270 บ่อทอง บ่อทอง ชลบุรี
20270 พลวงทอง บ่อทอง ชลบุรี
20270 วัดสุวรรณ บ่อทอง ชลบุรี
20150 เขาไม้แก้ว บางละมุง ชลบุรี
20150 ตะเคียนเตี้ย บางละมุง ชลบุรี
20150 นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
20150 บางละมุง บางละมุง ชลบุรี
20150 โป่ง บางละมุง ชลบุรี
20150 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
20150 หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี
20150 ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี
20220 คลองกิ่ว บ้านบึง ชลบุรี
20170 บ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี
20170 มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
20170 หนองชาก บ้านบึง ชลบุรี
20170 หนองซ้ำซาก บ้านบึง ชลบุรี
20170 หนองบอนแดง บ้านบึง ชลบุรี
20220 หนองไผ่แก้ว บ้านบึง ชลบุรี
20220 หนองอิรุณ บ้านบึง ชลบุรี
20140 กุฎโง้ง พนัสนิคม ชลบุรี
20140 โคกเพลาะ พนัสนิคม ชลบุรี
20140 ท่าข้าม พนัสนิคม ชลบุรี
20140 ทุ่งขวาง พนัสนิคม ชลบุรี
20140 นามะตูม พนัสนิคม ชลบุรี
20140 นาเริก พนัสนิคม ชลบุรี หมู่ 1-3, 6-7, 12-13
20240 นาเริก พนัสนิคม ชลบุรี หมู่ 4-5, 8-11, 14-15
20140 นาวังหิน พนัสนิคม ชลบุรี หมู่ 1-3, 7-9
20240 นาวังหิน พนัสนิคม ชลบุรี หมู่ 4-6, 10-11
20140 บ้านช้าง พนัสนิคม ชลบุรี
20140 บ้านเซิด พนัสนิคม ชลบุรี
20140 พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี
20140 ไร่หลักทอง พนัสนิคม ชลบุรี
20140 วัดโบสถ์ พนัสนิคม ชลบุรี
20140 วัดหลวง พนัสนิคม ชลบุรี
20140 สระสี่เหลี่ยม พนัสนิคม ชลบุรี
20140 หนองขยาด พนัสนิคม ชลบุรี
20140 หนองปรือ พนัสนิคม ชลบุรี
20140 หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี
20140 หน้าพระธาตุ พนัสนิคม ชลบุรี
20140 หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี
20140 หัวถนน พนัสนิคม ชลบุรี
20160 เกาะลอย พานทอง ชลบุรี
20160 โคกขี้หนอน พานทอง ชลบุรี
20160 บางนาง พานทอง ชลบุรี
20160 บางหัก พานทอง ชลบุรี
20160 พานทอง พานทอง ชลบุรี
20160 มาบโป่ง พานทอง ชลบุรี
20160 หนองกะขะ พานทอง ชลบุรี
20160 หนองตำลึง พานทอง ชลบุรี
20160 หนองหงษ์ พานทอง ชลบุรี
20160 หน้าประดู่ พานทอง ชลบุรี
20000 คลองตำหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 นาป่า เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 บางทราย เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 บ้านโขด เมืองชลบุรี ชลบุรี
20130 บ้านปึก เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 บ้านสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 มะขามหย่ง เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 สำนักบก เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี หมู่ 1-6
20130 เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี หมู่ 7-8
20000 หนองข้างคอก เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 หนองไม้แดง เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 หนองรี เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี ชลบุรี หมู่ 1-3, 6-7
20130 ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี ชลบุรี หมู่ 4-5
20130 เหมือง เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 อ่างศิลา เมืองชลบุรี ชลบุรี
20110 เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี
20230 ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี
20230 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี
20110 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี
20230 บึง ศรีราชา ชลบุรี
20110 ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี
20110 สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี
20230 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี หมู่ 1,5,10-11
20110 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี หมู่ 2-4,6-9
20250 นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี
20250 บางเสร่ สัตหีบ ชลบุรี ทั้งตำบล ยกเว้น ภายในบริเวณศูนย์ฝึกทหารใหม่ และ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
20180 พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี
20180 สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี ทั้งตำบล ยกเว้น ภายในฐานทัพเรือสัตหีบ
20182 สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี ภายในฐานทัพเรือสัตหีบ
20180 แสมสาร สัตหีบ ชลบุรี
20190 เขาซก หนองใหญ่ ชลบุรี
20190 คลองพลู หนองใหญ่ ชลบุรี
20190 หนองเสือช้าง หนองใหญ่ ชลบุรี
20190 หนองใหญ่ หนองใหญ่ ชลบุรี
20190 ห้างสูง หนองใหญ่ ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดชลบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 89 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 16 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าบุญมี รหัสไปรษณีย์ 20240
2. ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าบุญมี รหัสไปรษณีย์ 20240
3. ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกาะสีชัง รหัสไปรษณีย์ 20120
4. ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ่อทอง รหัสไปรษณีย์ 20270
5. ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ่อทอง รหัสไปรษณีย์ 20270
6. ตำบลบ่อกวางทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ่อทอง รหัสไปรษณีย์ 20270
7. ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ่อทอง รหัสไปรษณีย์ 20270
8. ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ่อทอง รหัสไปรษณีย์ 20270
9. ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ่อทอง รหัสไปรษณีย์ 20270
10. ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางละมุง รหัสไปรษณีย์ 20150
11. ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางละมุง รหัสไปรษณีย์ 20150
12. ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางละมุง รหัสไปรษณีย์ 20150
13. ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางละมุง รหัสไปรษณีย์ 20150
14. ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางละมุง รหัสไปรษณีย์ 20150
15. ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางละมุง รหัสไปรษณีย์ 20150
16. ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางละมุง รหัสไปรษณีย์ 20150
17. ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางละมุง รหัสไปรษณีย์ 20150
18. ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หัวกุญแจ รหัสไปรษณีย์ 20220
19. ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านบึง รหัสไปรษณีย์ 20170
20. ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านบึง รหัสไปรษณีย์ 20170
21. ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านบึง รหัสไปรษณีย์ 20170
22. ตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านบึง รหัสไปรษณีย์ 20170
23. ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านบึง รหัสไปรษณีย์ 20170
24. ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หัวกุญแจ รหัสไปรษณีย์ 20220
25. ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หัวกุญแจ รหัสไปรษณีย์ 20220
26. ตำบลกุฎโง้ง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
27. ตำบลโคกเพลาะ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
28. ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
29. ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
30. ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
31. หมู่ 1-3, 6-7, 12-13 ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
32. หมู่ 4-5, 8-11, 14-15 ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าบุญมี รหัสไปรษณีย์ 20240
33. หมู่ 1-3, 7-9 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
34. หมู่ 4-6, 10-11 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าบุญมี รหัสไปรษณีย์ 20240
35. ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
36. ตำบลบ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
37. ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
38. ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
39. ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
40. ตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
41. ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
42. ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
43. ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
44. ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
45. ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
46. ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
47. ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนัสนิคม รหัสไปรษณีย์ 20140
48. ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พานทอง รหัสไปรษณีย์ 20160
49. ตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พานทอง รหัสไปรษณีย์ 20160
50. ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พานทอง รหัสไปรษณีย์ 20160
51. ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พานทอง รหัสไปรษณีย์ 20160
52. ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พานทอง รหัสไปรษณีย์ 20160
53. ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พานทอง รหัสไปรษณีย์ 20160
54. ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พานทอง รหัสไปรษณีย์ 20160
55. ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พานทอง รหัสไปรษณีย์ 20160
56. ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พานทอง รหัสไปรษณีย์ 20160
57. ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พานทอง รหัสไปรษณีย์ 20160
58. ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
59. ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
60. ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
61. ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
62. ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
63. ตำบลบ้านโขด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
64. ตำบลบ้านปึก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางแสน รหัสไปรษณีย์ 20130
65. ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
66. ตำบลมะขามหย่ง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
67. ตำบลสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
68. หมู่ 1-6 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
69. หมู่ 7-8 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางแสน รหัสไปรษณีย์ 20130
70. ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
71. ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
72. ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
73. หมู่ 1-3, 6-7 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
74. หมู่ 4-5 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางแสน รหัสไปรษณีย์ 20130
75. ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางแสน รหัสไปรษณีย์ 20130
76. ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
77. ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีราชา รหัสไปรษณีย์ 20110
78. ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อ่าวอุดม รหัสไปรษณีย์ 20230
79. ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อ่าวอุดม รหัสไปรษณีย์ 20230
80. ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีราชา รหัสไปรษณีย์ 20110
81. ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อ่าวอุดม รหัสไปรษณีย์ 20230
82. ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีราชา รหัสไปรษณีย์ 20110
83. ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีราชา รหัสไปรษณีย์ 20110
84. หมู่ 1,5,10-11 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อ่าวอุดม รหัสไปรษณีย์ 20230
85. หมู่ 2-4,6-9 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีราชา รหัสไปรษณีย์ 20110
86. ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านอำเภอ รหัสไปรษณีย์ 20250
87. ทั้งตำบล ยกเว้น ภายในบริเวณศูนย์ฝึกทหารใหม่ และ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านอำเภอ รหัสไปรษณีย์ 20250
88. ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สัตหีบ รหัสไปรษณีย์ 20180
89. ทั้งตำบล ยกเว้น ภายในฐานทัพเรือสัตหีบ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สัตหีบ รหัสไปรษณีย์ 20180
90. ภายในฐานทัพเรือสัตหีบ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฐานทัพเรือสัตหีบ รหัสไปรษณีย์ 20182
91. ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สัตหีบ รหัสไปรษณีย์ 20180
92. ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 20190
93. ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 20190
94. ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 20190
95. ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 20190
96. ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 20190