รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
77150 กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
77150 กุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
77150 เขาแดง กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
77150 ดอนยายหนู กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
77150 สามกระทาย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
77150 หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
77130 เขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
77130 ทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
77130 นาหูกวาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
77130 แสงอรุณ ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
77130 ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
77130 อ่างทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
77140 กำเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
77190 ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
77230 ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
77190 ธงชัย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
77140 พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
77140 แม่รำพึง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
77230 ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
77170 ช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์
77170 ไชยราช บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์
77170 ทรายทอง บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์
77170 บางสะพาน บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์
77170 ปากแพรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์
77120 เขาจ้าว ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
77120 เขาน้อย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ หมู่ 1-2, 4-6
77160 เขาน้อย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ หมู่ 3, ค่ายธนะรัชต์ กองพลทหารราบที่ 15และ โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์
77120 ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
77220 ปากน้ำปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
77120 วังก์พง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
77120 หนองตาแต้ม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
77000 เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
77000 คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
77210 บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
77000 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
77000 ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
77210 อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ หมู่ 1, 4-16
77000 อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ หมู่ 2-3
77180 ไร่เก่า สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
77180 ไร่ใหม่ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
77180 ศาลาลัย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
77180 ศิลาลอย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
77120 สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
77110 ทับใต้ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
77110 บึงนคร หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
77110 หนองแก หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
77110 หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
77110 ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
77110 หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
77110 หินเหล็กไฟ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 48 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 13 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุยบุรี รหัสไปรษณีย์ 77150
2. ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุยบุรี รหัสไปรษณีย์ 77150
3. ตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุยบุรี รหัสไปรษณีย์ 77150
4. ตำบลดอนยายหนู อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุยบุรี รหัสไปรษณีย์ 77150
5. ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุยบุรี รหัสไปรษณีย์ 77150
6. ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุยบุรี รหัสไปรษณีย์ 77150
7. ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทับสะแก รหัสไปรษณีย์ 77130
8. ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทับสะแก รหัสไปรษณีย์ 77130
9. ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทับสะแก รหัสไปรษณีย์ 77130
10. ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทับสะแก รหัสไปรษณีย์ 77130
11. ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทับสะแก รหัสไปรษณีย์ 77130
12. ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทับสะแก รหัสไปรษณีย์ 77130
13. ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางสะพาน รหัสไปรษณีย์ 77140
14. ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านกรูด รหัสไปรษณีย์ 77190
15. ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร่อนทอง รหัสไปรษณีย์ 77230
16. ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านกรูด รหัสไปรษณีย์ 77190
17. ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางสะพาน รหัสไปรษณีย์ 77140
18. ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางสะพาน รหัสไปรษณีย์ 77140
19. ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร่อนทอง รหัสไปรษณีย์ 77230
20. ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางสะพานน้อย รหัสไปรษณีย์ 77170
21. ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางสะพานน้อย รหัสไปรษณีย์ 77170
22. ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางสะพานน้อย รหัสไปรษณีย์ 77170
23. ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางสะพานน้อย รหัสไปรษณีย์ 77170
24. ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางสะพานน้อย รหัสไปรษณีย์ 77170
25. ตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปราณบุรี รหัสไปรษณีย์ 77120
26. หมู่ 1-2, 4-6 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปราณบุรี รหัสไปรษณีย์ 77120
27. หมู่ 3, ค่ายธนะรัชต์ กองพลทหารราบที่ 15และ โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธนะรัชต์ รหัสไปรษณีย์ 77160
28. ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปราณบุรี รหัสไปรษณีย์ 77120
29. ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำปราณ รหัสไปรษณีย์ 77220
30. ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปราณบุรี รหัสไปรษณีย์ 77120
31. ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปราณบุรี รหัสไปรษณีย์ 77120
32. ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
33. ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
34. ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อ่าวน้อย รหัสไปรษณีย์ 77210
35. ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
36. ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
37. หมู่ 1, 4-16 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อ่าวน้อย รหัสไปรษณีย์ 77210
38. หมู่ 2-3 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
39. ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สามร้อยยอด รหัสไปรษณีย์ 77180
40. ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สามร้อยยอด รหัสไปรษณีย์ 77180
41. ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สามร้อยยอด รหัสไปรษณีย์ 77180
42. ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สามร้อยยอด รหัสไปรษณีย์ 77180
43. ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปราณบุรี รหัสไปรษณีย์ 77120
44. ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หัวหิน รหัสไปรษณีย์ 77110
45. ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หัวหิน รหัสไปรษณีย์ 77110
46. ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หัวหิน รหัสไปรษณีย์ 77110
47. ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หัวหิน รหัสไปรษณีย์ 77110
48. ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หัวหิน รหัสไปรษณีย์ 77110
49. ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หัวหิน รหัสไปรษณีย์ 77110
50. ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หัวหิน รหัสไปรษณีย์ 77110