รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดสระบุรี
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
18110 แก่งคอย แก่งคอย สระบุรี
18110 ชะอม แก่งคอย สระบุรี
18110 ชำผักแพว แก่งคอย สระบุรี
18110 ตาลเดี่ยว แก่งคอย สระบุรี
18110 เตาปูน แก่งคอย สระบุรี
18260 ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี
18110 ท่าคล้อ แก่งคอย สระบุรี
18110 ท่าตูม แก่งคอย สระบุรี
18110 ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี
18110 บ้านธาตุ แก่งคอย สระบุรี
18110 บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี
18110 สองคอน แก่งคอย สระบุรี
18110 ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี
18110 หินซ้อน แก่งคอย สระบุรี
18000 เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
18000 บ้านแก้ง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
18000 ผึ้งรวง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
18240 พุแค เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
18240 หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
18000 ห้วยบง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี หมู่ 1-7
18240 ห้วยบง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี หมู่ 8-9
18210 ดงตะงาว ดอนพุด สระบุรี
18210 ดอนพุด ดอนพุด สระบุรี
18210 บ้านหลวง ดอนพุด สระบุรี
18210 ไผ่หลิ่ว ดอนพุด สระบุรี
18130 โคกใหญ่ บ้านหมอ สระบุรี
18130 ตลาดน้อย บ้านหมอ สระบุรี
18270 บ้านครัว บ้านหมอ สระบุรี
18130 บ้านหมอ บ้านหมอ สระบุรี
18130 ไผ่ขวาง บ้านหมอ สระบุรี
18130 สร่างโศก บ้านหมอ สระบุรี
18130 หนองบัว บ้านหมอ สระบุรี
18130 หรเทพ บ้านหมอ สระบุรี หมู่ 1-7
18210 หรเทพ บ้านหมอ สระบุรี หมู่ 8
18120 ขุนโขลน พระพุทธบาท สระบุรี
18120 เขาวง พระพุทธบาท สระบุรี
18120 ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุรี
18120 นายาว พระพุทธบาท สระบุรี
18120 พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี
18120 พุกร่าง พระพุทธบาท สระบุรี
18120 พุคำจาน พระพุทธบาท สระบุรี
18120 หนองแก พระพุทธบาท สระบุรี
18120 ห้วยป่าหวาย พระพุทธบาท สระบุรี
18220 ซับสนุ่น มวกเหล็ก สระบุรี
18180 มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี
18180 มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี
30130 ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี
30130 ลำสมพุง มวกเหล็ก สระบุรี
18180 หนองย่างเสือ มวกเหล็ก สระบุรี
18000 กุดนกเปล้า เมืองสระบุรี สระบุรี
18000 โคกสว่าง เมืองสระบุรี สระบุรี
18000 ดาวเรือง เมืองสระบุรี สระบุรี
18000 ตลิ่งชัน เมืองสระบุรี สระบุรี
18000 ตะกุด เมืองสระบุรี สระบุรี
18000 นาโฉง เมืองสระบุรี สระบุรี
18000 ปากข้าวสาร เมืองสระบุรี สระบุรี
18000 ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี
18000 หนองโน เมืองสระบุรี สระบุรี
18000 หนองปลาไหล เมืองสระบุรี สระบุรี
18000 หนองยาว เมืองสระบุรี สระบุรี
18220 คำพราน วังม่วง สระบุรี
18220 วังม่วง วังม่วง สระบุรี
18220 แสลงพัน วังม่วง สระบุรี
18150 คลองเรือ วิหารแดง สระบุรี
18150 เจริญธรรม วิหารแดง สระบุรี
18150 บ้านลำ วิหารแดง สระบุรี
18150 วิหารแดง วิหารแดง สระบุรี
18150 หนองสรวง วิหารแดง สระบุรี
18150 หนองหมู วิหารแดง สระบุรี
18160 งิ้วงาม เสาไห้ สระบุรี
18160 ต้นตาล เสาไห้ สระบุรี
18160 ท่าช้าง เสาไห้ สระบุรี
18160 บ้านยาง เสาไห้ สระบุรี
18160 พระยาทด เสาไห้ สระบุรี
18160 ม่วงงาม เสาไห้ สระบุรี
18160 เมืองเก่า เสาไห้ สระบุรี
18160 เริงราง เสาไห้ สระบุรี
18160 ศาลารีไทย เสาไห้ สระบุรี
18160 สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี
18160 เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี
18160 หัวปลวก เสาไห้ สระบุรี
18140 กุ่มหัก หนองแค สระบุรี
18250 คชสิทธิ์ หนองแค สระบุรี
18250 โคกตูม หนองแค สระบุรี
18230 โคกแย้ หนองแค สระบุรี
18230 บัวลอย หนองแค สระบุรี ทั้งตำบล(ยกเว้น นิคมอุตสาหกรรมเครือซีเมนต์ไทยจำกัด)
18140 บัวลอย หนองแค สระบุรี นิคมอุตสาหกรรมเครือซีเมนต์ไทยจำกัด
18140 ไผ่ต่ำ หนองแค สระบุรี
18250 โพนทอง หนองแค สระบุรี
18140 หนองแขม หนองแค สระบุรี
18140 หนองไข่น้ำ หนองแค สระบุรี
18140 หนองแค หนองแค สระบุรี
18140 หนองจรเข้ หนองแค สระบุรี
18230 หนองจิก หนองแค สระบุรี
18230 หนองนาก หนองแค สระบุรี
18140 หนองปลาหมอ หนองแค สระบุรี
18140 หนองปลิง หนองแค สระบุรี
18140 หนองโรง หนองแค สระบุรี
18230 ห้วยขมิ้น หนองแค สระบุรี
18230 ห้วยทราย หนองแค สระบุรี
18170 ไก่เส่า หนองแซง สระบุรี
18170 เขาดิน หนองแซง สระบุรี
18170 โคกสะอาด หนองแซง สระบุรี
18170 ม่วงหวาน หนองแซง สระบุรี
18170 หนองกบ หนองแซง สระบุรี
18170 หนองควายโซ หนองแซง สระบุรี
18170 หนองแซง หนองแซง สระบุรี
18170 หนองสีดา หนองแซง สระบุรี
18170 หนองหัวโพ หนองแซง สระบุรี
18190 ดอนทอง หนองโดน สระบุรี
18190 บ้านกลับ หนองโดน สระบุรี
18190 บ้านโปร่ง หนองโดน สระบุรี
18190 หนองโดน หนองโดน สระบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดสระบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ 110 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 18 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก่งคอย รหัสไปรษณีย์ 18110
2. ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก่งคอย รหัสไปรษณีย์ 18110
3. ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก่งคอย รหัสไปรษณีย์ 18110
4. ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก่งคอย รหัสไปรษณีย์ 18110
5. ตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก่งคอย รหัสไปรษณีย์ 18110
6. ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทับกวาง รหัสไปรษณีย์ 18260
7. ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก่งคอย รหัสไปรษณีย์ 18110
8. ตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก่งคอย รหัสไปรษณีย์ 18110
9. ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก่งคอย รหัสไปรษณีย์ 18110
10. ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก่งคอย รหัสไปรษณีย์ 18110
11. ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก่งคอย รหัสไปรษณีย์ 18110
12. ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก่งคอย รหัสไปรษณีย์ 18110
13. ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก่งคอย รหัสไปรษณีย์ 18110
14. ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก่งคอย รหัสไปรษณีย์ 18110
15. ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18000
16. ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18000
17. ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18000
18. ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุแค รหัสไปรษณีย์ 18240
19. ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุแค รหัสไปรษณีย์ 18240
20. หมู่ 1-7 ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18000
21. หมู่ 8-9 ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุแค รหัสไปรษณีย์ 18240
22. ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนพุด รหัสไปรษณีย์ 18210
23. ตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนพุด รหัสไปรษณีย์ 18210
24. ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนพุด รหัสไปรษณีย์ 18210
25. ตำบลไผ่หลิ่ว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนพุด รหัสไปรษณีย์ 18210
26. ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมอ รหัสไปรษณีย์ 18130
27. ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมอ รหัสไปรษณีย์ 18130
28. ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าลาน รหัสไปรษณีย์ 18270
29. ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมอ รหัสไปรษณีย์ 18130
30. ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมอ รหัสไปรษณีย์ 18130
31. ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมอ รหัสไปรษณีย์ 18130
32. ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมอ รหัสไปรษณีย์ 18130
33. หมู่ 1-7 ตำบลหรเทพ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมอ รหัสไปรษณีย์ 18130
34. หมู่ 8 ตำบลหรเทพ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนพุด รหัสไปรษณีย์ 18210
35. ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระพุทธบาท รหัสไปรษณีย์ 18120
36. ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระพุทธบาท รหัสไปรษณีย์ 18120
37. ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระพุทธบาท รหัสไปรษณีย์ 18120
38. ตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระพุทธบาท รหัสไปรษณีย์ 18120
39. ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระพุทธบาท รหัสไปรษณีย์ 18120
40. ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระพุทธบาท รหัสไปรษณีย์ 18120
41. ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระพุทธบาท รหัสไปรษณีย์ 18120
42. ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระพุทธบาท รหัสไปรษณีย์ 18120
43. ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระพุทธบาท รหัสไปรษณีย์ 18120
44. ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังม่วง รหัสไปรษณีย์ 18220
45. ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มวกเหล็ก รหัสไปรษณีย์ 18180
46. ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มวกเหล็ก รหัสไปรษณีย์ 18180
47. ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากช่อง รหัสไปรษณีย์ 30130
48. ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากช่อง รหัสไปรษณีย์ 30130
49. ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มวกเหล็ก รหัสไปรษณีย์ 18180
50. ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18000
51. ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18000
52. ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18000
53. ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18000
54. ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18000
55. ตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18000
56. ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18000
57. ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18000
58. ตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18000
59. ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18000
60. ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18000
61. ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังม่วง รหัสไปรษณีย์ 18220
62. ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังม่วง รหัสไปรษณีย์ 18220
63. ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังม่วง รหัสไปรษณีย์ 18220
64. ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วิหารแดง รหัสไปรษณีย์ 18150
65. ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วิหารแดง รหัสไปรษณีย์ 18150
66. ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วิหารแดง รหัสไปรษณีย์ 18150
67. ตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วิหารแดง รหัสไปรษณีย์ 18150
68. ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วิหารแดง รหัสไปรษณีย์ 18150
69. ตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วิหารแดง รหัสไปรษณีย์ 18150
70. ตำบลงิ้วงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสาไห้ รหัสไปรษณีย์ 18160
71. ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสาไห้ รหัสไปรษณีย์ 18160
72. ตำบลท่าช้าง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสาไห้ รหัสไปรษณีย์ 18160
73. ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสาไห้ รหัสไปรษณีย์ 18160
74. ตำบลพระยาทด อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสาไห้ รหัสไปรษณีย์ 18160
75. ตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสาไห้ รหัสไปรษณีย์ 18160
76. ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสาไห้ รหัสไปรษณีย์ 18160
77. ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสาไห้ รหัสไปรษณีย์ 18160
78. ตำบลศาลารีไทย อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสาไห้ รหัสไปรษณีย์ 18160
79. ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสาไห้ รหัสไปรษณีย์ 18160
80. ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสาไห้ รหัสไปรษณีย์ 18160
81. ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสาไห้ รหัสไปรษณีย์ 18160
82. ตำบลกุ่มหัก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองแค รหัสไปรษณีย์ 18140
83. ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คชสิทธิ์ รหัสไปรษณีย์ 18250
84. ตำบลโคกตูม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คชสิทธิ์ รหัสไปรษณีย์ 18250
85. ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หินกอง รหัสไปรษณีย์ 18230
86. ทั้งตำบล(ยกเว้น นิคมอุตสาหกรรมเครือซีเมนต์ไทยจำกัด) ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หินกอง รหัสไปรษณีย์ 18230
87. นิคมอุตสาหกรรมเครือซีเมนต์ไทยจำกัด ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองแค รหัสไปรษณีย์ 18140
88. ตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองแค รหัสไปรษณีย์ 18140
89. ตำบลโพนทอง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คชสิทธิ์ รหัสไปรษณีย์ 18250
90. ตำบลหนองแขม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองแค รหัสไปรษณีย์ 18140
91. ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองแค รหัสไปรษณีย์ 18140
92. ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองแค รหัสไปรษณีย์ 18140
93. ตำบลหนองจรเข้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองแค รหัสไปรษณีย์ 18140
94. ตำบลหนองจิก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หินกอง รหัสไปรษณีย์ 18230
95. ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หินกอง รหัสไปรษณีย์ 18230
96. ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองแค รหัสไปรษณีย์ 18140
97. ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองแค รหัสไปรษณีย์ 18140
98. ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองแค รหัสไปรษณีย์ 18140
99. ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หินกอง รหัสไปรษณีย์ 18230
100. ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หินกอง รหัสไปรษณีย์ 18230
101. ตำบลไก่เส่า อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองแซง รหัสไปรษณีย์ 18170
102. ตำบลเขาดิน อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองแซง รหัสไปรษณีย์ 18170
103. ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองแซง รหัสไปรษณีย์ 18170
104. ตำบลม่วงหวาน อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองแซง รหัสไปรษณีย์ 18170
105. ตำบลหนองกบ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองแซง รหัสไปรษณีย์ 18170
106. ตำบลหนองควายโซ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองแซง รหัสไปรษณีย์ 18170
107. ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองแซง รหัสไปรษณีย์ 18170
108. ตำบลหนองสีดา อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองแซง รหัสไปรษณีย์ 18170
109. ตำบลหนองหัวโพ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองแซง รหัสไปรษณีย์ 18170
110. ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองโดน รหัสไปรษณีย์ 18190
111. ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองโดน รหัสไปรษณีย์ 18190
112. ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองโดน รหัสไปรษณีย์ 18190
113. ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองโดน รหัสไปรษณีย์ 18190