รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
14130 ทั้งตำบลบางปลากด บางปลากด ป่าโมก อ่างทอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าโมก(14130) โดยมีไปรษณีย์ป่าโมก รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง