รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10110 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร
10110 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร แบ่งการปกครองออกเป็น 2 แขวง มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์พระโขนง(10110) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พระโขนง รหัสไปรษณีย์ 10110
2. แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พระโขนง รหัสไปรษณีย์ 10110

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 6 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10114 ไปรษณีย์ประสานมิตร 12/3-4 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร
10116 ไปรษณีย์คลองตัน 873,875 ถนนสุขุมวิท 71 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร
10117 ไปรษณีย์ศรีนครินทรวิโรฒ 114 อาคารอเนกประสงค์ ชั้นล่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซอย 23 ถนนสุขุมวิท คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร
- พระโขนง สาขา 3 35 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนสุขุมวิท คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ Bangkok Mediplex (ณุศาศิริแกรนด์คอนโด) 2/5 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ คลองตัน วัฒนา กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด