รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ไชโย รหัสไปรษณีย์ 14140
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ไชโย
ชื่อภาษาอังกฤษ :
CHAIYO POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
51/4 หมู่ 6 ถนนสายเอเชีย ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
หมายเลขโทรศัพท์ :
035 699 193
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ไชโย รหัสไปรษณีย์ 14140
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์ไชโย รหัสไปรษณีย์ 14140
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
14140 จรเข้ร้อง ไชโย อ่างทอง
14140 ชะไว ไชโย อ่างทอง
14140 ชัยฤทธิ์ ไชโย อ่างทอง
14140 ไชยภูมิ ไชโย อ่างทอง
14140 ไชโย ไชโย อ่างทอง
14140 ตรีณรงค์ ไชโย อ่างทอง
14140 เทวราช ไชโย อ่างทอง
14140 ราชสถิตย์ ไชโย อ่างทอง
14140 หลักฟ้า ไชโย อ่างทอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ไชโย มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 9 ตำบล ได้แก่ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง,ตำบลชะไว อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง,ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง,ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง,ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง,ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง,ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง,ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง,และตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง