รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร คือ Tha Raeng , Bang Khen , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10220 หมู่ 1-7 ท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพมหานคร
10230 หมู่ 8-10 ท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 2 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์รามอินทรา(10220) และ ที่ทำการไปรษณีย์จรเข้บัว(10230) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1.พื้นที่หมู่ 1-7 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์รามอินทรา รหัสไปรษณีย์ 10220
2.พื้นที่หมู่ 8-10 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์จรเข้บัว รหัสไปรษณีย์ 10230