รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร คือ Bang Yi Khan , Bang Phlat , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10700 ทั้งแขวงบางยี่ขัน บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บางกอกน้อย(10700) โดยมีไปรษณีย์บางกอกน้อยรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10701 ไปรษณีย์บางพลัด(ปิดปรับปรุงชั่วคราว ตั้งแต่ 1 เม.ย.2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ) 216 ถนนราชวิถี บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด