รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร คือ Wang Burapha Phirom , Phra Nakhon , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10200 ทั้งแขวงวังบูรพาภิรมย์ วังบูรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ราชดำเนิน(10200) โดยมีไปรษณีย์ราชดำเนินรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 2 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10201 ไปรษณีย์วัดเลียบ 115-117 ถนนจักรเพชร วังบูรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพมหานคร
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ไปรสนียาคาร อาคารจำลองไปรสนียาคาร วังบูรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด