รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร คือ San Chaopho Suea , Phra Nakhon , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10200 ทั้งแขวงศาลเจ้าพ่อเสือ ศาลเจ้าพ่อเสือ พระนคร กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ราชดำเนิน(10200) โดยมีไปรษณีย์ราชดำเนินรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร