รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร คือ Suan Luang , Suan Luang , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10250 ทั้งแขวงสวนหลวง สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์อ่อนนุช(10250) โดยมีไปรษณีย์อ่อนนุชรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 4 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10251 ไปรษณีย์พัฒนาการ 982 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
10253 ไปรษณีย์สวนหลวง 28 ซอยอ่อนนุช 28 ถนนสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช) สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
10255 ไปรษณีย์ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากอ่อนนุช 28 28 ซอยอ่อนนุช 28 ถนนสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช) สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ธัญญาพาร์ค 735,735/1-8 ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด