รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์เขาคิชฌกูฏ รหัสไปรษณีย์ 22210
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์เขาคิชฌกูฏ
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KHAO KHITCHAKUT POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
2/46 หมู่ 10 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
039 452 396
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์เขาคิชฌกูฏ
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ ปิดทำการ
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์เขาคิชฌกูฏ
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
22210 คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
22210 จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
22210 ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
22210 ตะเคียนทอง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
22210 พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์เขาคิชฌกูฏ มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 5 ตำบล ได้แก่ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี,ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี,ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี,ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี,และตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี